Lusofonía

Entendendo a lusofonía non só como o espazo xeográfico onde se fala o portugués, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Cabo Verde, …; senón un espazo cultural mais amplo que abrangue linguas, músicas, literaturas, artes, … conformando un espazo de relación e comunicación no que as distintas identidades aportan elementos e as linguas constituen o esencial elemento vehiculizador para compartillar experiencias, puntos de vista, sentimientos, coñecementos e destrezas.

Podemos entender a lusofonia de moitos xeitos. Por exemplo, Lauro Moreira afirma que  “mais do que um espaço, a lusofonia é um espírito que se formou ao longo de cinco séculos”. Nese espírito, segundo di María Rovigo, Galicia mantem “elos de ligação entre a Galiza e Lusofonia”, recordando Camões (descendente de família galega) e Inês de Castro, uma galega que é uma referência cá e lá. Destacando o fluxo de migração nos dois sentidos entre Portugal e a Galiza, disse que “nunca fomos estrangeiros uns para os outros”. Numa época em que a Europa ganha cada vez mais medo do que é diferente, “Portugal, que é o começo do mundo atlântico, que sabe que os mares são caminhos e não barreiras, tem de o explicar ao resto do mundo”.

logo_cplp_caboverde

O Consello da Cultura Galega foi admitido o 1 de novembro na Comunidade dos Países en Lingua Portuguesa (CPLP), durante a XI Conferencia de Xefes de Estado e de Goberno da entidade, en calidade de Observador Consultivo. Culmina así un dilatado proceso de tramitación iniciado en 2010 para “facer máis visible a lingua e cultura galegas no exterior”, en palabras de Ramón Villares, presidente do CCG, a primeira institución galega en formar parte da CPLP.

 

No ano 2014, o Parlamento galego aprobou por unanimidade a chamada Lei Valentín Paz-Andrade (LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía) destinada a incorporar progresivamente a aprendizaxe da lingua portuguesa como lingua estranxeira e promover as relacións cos países de lingua portuguesa.

Linguas mútuamente intelixibles: 

http://www.wikiwand.com/es/Lenguas_mutuamente_inteligibles