3ª edición: Scikus (2017-2018)

SciSenior – Iniciativa para o Taller Europeo 2017-2018

As Universidades son institucións dedicadas non só á docencia senon tamén á investigación científica, pero os esforzos e os logros que se consiguen neste eido non chegan suficientemente ao público en xeral nin en ocasións aos propios estudantes universitarios, polo que resultan necesarias accións específicas de comunicación e divulgación de traballos e achádegas cientifícas.

A finalidade xeral será aportar os coñecementos necesarios para que os alumnos e alumnas sirvan de axentes divulgadores a través de diversas ferramentas, principalmente as TIC, e medios de difusión como aa radio.

Esta divulgación estará destinada non só ao público local senon tamén internacional.

Obxectivos:

  • Aumentar el nivel de alfabetización científica de los alumnos de la Universidad Sénior.
  • Formar aos alumnos e alumnas como axentes divulgadores dos avances científicos, tanto a través das novas tecnoloxías como dos medios tradicionais e de ferramentas de escritura como os scikus (haikus científicos).

Qué son os Scikus?

Son poemas cortos inspirados na ciencia. É dicier, a versión sobre ciencia do coñecido poema japones chamado Haiku.

Os Haikus son poemas de tres versos sen rima: de 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente, ainda que a métrica é flexible, cunha linguaxe natural e sinxelo.

Exemplo de Sciku:

“Todo é atraído,
Nin a mesma luz fuxe,
Burato negro”

@fukoas